آلفاباکس


شعوردر دهان

زندگی به شما این قابلیت روازیک جایی به بعدبهتون میده که شعورآدم هارو ازدهنشون تشخیص بدین ,

دقیقا ازدقیقه ای که میگه سلام تا وقتی که میخواد بره شما میتونین ازسایزکلمات گنده ترازدهنش بفهمین 

چه رابطه مهمی بین دهن وشعورو وجودداره.


منبع این نوشته : منبع