آلفاباکس


بوهای بدفهم

وسط سرمای زمستون ,بوی وایتکس پاشیده کف خونه ودارم حس میکنم چقدربه یک استخررفتن احتیاج دارم 

چندشب پیش هم وقتی بوی اسپند پخش شد توهوای هال ,حس کردم دلم برای یک عروسی رفتن تنگ شده ,

برای من همیشه حس بویایی اشکمودرمیاره چون قبل ازاینکه یاده چشم وصورت کسی بیفتم یاده بوی 

ادکلنش یاده بوی شکلاتی که برام خریده بود یاده شامپوی موهاش همه اینا برای رسوندن به مرز یک دل سیر

گریه کردن کافیه برای همین الان چندسالی میشه سعی میکنم وقتی با کسی هستم ادکلن خاصی استفاده نکنم

 اینجوری خاطرات بهترهضم میشن اینکه میگم کسی فکرنکنین قلبم ترمینال جنوب باشه نه ,امروزم اشکم دراومده ه

ولی خبری ازبوی هیچ ادکلنی نیست...

منبع این نوشته : منبع
یاده